Bröllopsbokningar

Bröllopsbokningar

2 0 2 1

2 0 2 1

Under 2021 kommer jag att ta ett begränsat antal bokningar. Dels för att jag i Oktober 2020 kommer att bli mamma för första gången, med allt vad det innebär, och även på grund av rådande situation.
De som på grund av pandemin måste boka om från 2020 kommer i viss mån att prioriteras, om möjligt.

Frågor? kontakta mig
Frågor? kontakta mig