Ni får den här länken eftersom vi gjort en fotografering ihop!

Nu är jag nyfiken på att veta hur ni upplevde det och om det kanske finns något ni hade velat att vi gjort annorlunda.

Längst ner i formuläret får ni också väldigt gärna lämna en recension.


Stort, varmt tack för förtroendet ni gav mig genom att boka mig som er fotograf!